Bizim üstünlüklərimiz

Operativlik

Biz daxil olmuş müraciətlərin qəbulunu və təhlilini, görülmüş işlər üzrə hesabatların yüksək sürətlə təqdim olunmasını təmin edirik.

Peşəkarlıq

Legal Prime-da yalnız müxtəlif sahələr və istiqamətlər üzrə praktiki təcrübəsi olan peşəkarlar çalışırlar.

Komanda

Biz partnyorlarla effektiv əməkdaşlığa can atırıq, ona görə də bizim komandanın əsas məqsədi — hər bir müştərinin inkişafına nail olmaqdır.

Bizim şirkətimiz konsaltinq sahəsində çoxprofillidir ki, bu da bizə geniş spektrli tapşırıqların öhdəsindən gəlməyə imkan verir. Müştərilər üçün bu olduqca rahatdır — onlar bütün ehtiyacları olan xidmətləri kompleks halda əldə edə bilərlər. Xidmətlər müxtəlif istiqamətlərdədir: daşınmaz əmlak üzrə konsaltinq, hüquqi konslatinq, bütün növ əmlakların qiymətləndirilməsi, biznesin planlaşdırılması və s.

Fərdi hüquq xidmətləri

Fiziki və hüquqi şəxslərin şəxsi qeyri-əmlak və əmlak xarakterli münasibətlərini mülki hüquq sahəsi tənzimləyir.

Ətraflı

Hüquqi konsaltinq

Hüquqi konsaltinq çərçivəsində iqtisadi fəaliyyət üzrə geniş spektrə malik hüquqi xidmətlər göstərilir.

Ətraflı

Sığorta hadisələri

Son zamanlar nəqliyyat vasitələri sahibləri sığorta müqavilələri üzrə sığorta ödənişlərinin edilməsi ilə bağlı yaranan problemlərlə daha çox üzləşirlər.

Ətraflı

Maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi

Avadanlıqların qiymətləndirilməsi — AR Mülki Məcəlləsi ilə müəyyən olunan daşınar əmlakın dəyərinin müəyyən edilməsidir.

Ətraflı

Korporativ hüquq xidmətləri

Hüquqi audit — müəssisələrin hüquq müəyyənedici, təsis, müqavilə sənədlərinin analizidir.

Ətraflı

Daşınar və daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi

Daşınmaz əmlakın predmetləri çox vaxt müəssisələrin və fiziki şəxslərin maddi aktivlərinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir.

Ətraflı

Biznesin qiymətləndirilməsi

Biznesin qiymətləndirilməsi onun alışı, satışı, investisiya proyektinin həyata keçirilməsi, və s. hallarda mümkündür.

Ətraflı

Banka girov qoyulması məqsədilə qiymətləndirmə

Biznesin idarə olunması, müxtəlif növ əmlakın əldə olunması və satılması, gündəlik həyatda müxtəlif əməliyyatların həyata keçirilməsi zamanı tez-tez peşəkar qiymətləndirmə xidmətlərinə ehtiyac yaranır.

Ətraflı

Siz istənilən əlavə məlumatı bizimlə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiz.