İsrail X. İbrahimov

Israil X. Ibrahimov

İsrail şirkətimizin qiymətləndirmə mütəxəssislərindəndir. O, əmlak bazarının monitorinqinin aparılması, marketinq araşdırmalarının həyata keçirilməsi, təkliflərin hazırlanması işlərini həyata keçirir. İsrail bununla yanaşı daşınmaz əmlak bazarının və bununla bağlı iqtisadiyyatın digər sahələrinin potensial imkanlarının araşdırılması, daşınmaz əmlakdan istifadəyə dair məsləhətlər verilməsi üzrə xidmətləri həyata keçirir.